Олимпиада по математика

Общински кръг

Олимпиада по английски език

Общински кръг

Олимпиада по информатика

Общински кръг

Олимпиада по лингвистика

Общински кръг

Олимпиада по немски език

Общински кръг

Олимпиада по философия

Общински кръг

Олимпиада по химия и ООС

Общински кръг

Олимпиада по биология и ЗО

Общински кръг

Олимпиада по география и икономика

Общински кръг

Олимпиада по български език и литература

Общински кръг

Олимпиада по история и цивилизации

Общински кръг