Посещения: 243349

 

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

◉ Обща информация
◉ Правила за възлагане на обществени поръчки при МГ "Гео Милев" - гр. Плевен
◉ Предварителни обявления
◉ Процедури по ЗОП
◉ Обяви    
   ✔ Доставка и монтаж  на обзавеждане за кабинети в МГ " Гео Милев" - качена на 26.06.2018 год.
   ✔ Протокол на комисията относно обществена поръчка "Доставка и монтаж на обзавеждане за кабинети в МГ "Гео Милев"
◉ Публични покани Сключени договори по реда на ЗОП