Посещения: 59785
 СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ВТОРИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ по държавен план-прием в V клас на МГ „Гео Милев“- Плевен 
ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИ ПО ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В V КЛАС НА МГ „ГЕО МИЛЕВ“- ПЛЕВЕН
Задължителна литература за 5. клас 
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ
по държавен план-прием в V клас на МГ „Гео Милев“- Плевен.
ПРОТОКОЛ С РЕЗУЛТАТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ НАЦИОНАЛНОТО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ "МАТЕМАТИКА ЗА ВСЕКИ", 1 юни 2024г.
Заповед РД-08-255/18.04.2024г. за утвърждаване на Държавен план-прием в V клас за 
учебната 2024/2025година в Математическа гимназия „Гео Милев“-гр. Плевен
Заповед № РД-09-283/05.02.2024 г. за организацията на дейностите по приемане на ученици в V клас
на места по държавен план-прием за учебната 2024/2025година
МЕТОДИКА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА КЛАСИРАНЕТО ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ
 В V КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА 
РЕШЕНИЕ НА ПС ЗА ДЪРЖАВНИЯ ПЛАН-ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В V КЛАС В 
МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „ГЕО МИЛЕВ“–ПЛЕВЕН
<sthttps://pleven-mg.com/administrator/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=46#rong>ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНA