Посещения: 2100

За учебната 2023/24година в МГ"Гео Милев"-гр.Плевен
ще бъдат сформирани групи по
НП „Заедно в изкуствата и в спорта“, Модул 2 Спорт,
както следва:

  • баскетбол, VIII - X клас - юноши  
  • волейбол, XI - XII клас - юноши 
  • футбол, VIII - X клас - юноши