Седмично разписание II срок

Име и фамилия
1 Елвира Габровска
български език и литература
2 Диляна Кирилова
български език и литература
3 Светослав Тодоров
български език и литература
4 Лилия Беркова
български език и литература
5 Полина Бебова
български език и литература
6 Рени Тодорова
български език и литература
7 Ирен Петрова
руски език/технологии
8 Илонка Иванова
руски език
9 Надежда Митева
английски език
10 Нели Цветкова
английски език
11 Йорданка Ванкова
английски език
12 Людмила Конова
английски език
13 Виктория Пантелеева
английски език
14 Цветанка Андреева
английски език
15 Мая Христова
английски език
16 Силвия Диманова
английски език
17 Анна Стоенчева
английски език
18 Мария Кунева
немски език
19 Петя Райкова
немски език
20 Пламен Петранов
математика
21 Димка Данова
математика
22 Елена Томева
математика
23 Валери Наумов
математика
24 Йорданка Савова
математика
25 Диана Данова
математика
26 Миланка Дечева
математика
27 Пламен Митев
математика
28 Наташа Върбанова
информатика/ИТ
29 Диана Балева
информатика/ИТ
30 Велислава Емилова
информатика/ИТ
31 Петя Христова
информатика/ИТ
32 Анета Георгиева
информатика/ИТ
33 Людмила Петкова
информатика/ИТ
34 Стела Петкова
информатика/ИТ
35 Мария Стоянова
информатика/ИТ
36 Ганка Върбева
информатика/ИТ
37 Петьо Павлов
информатика/ИТ
38 Ирена Борисова
физика и астрономия
39 Даниела Узунова
физика и астрономия
40 Ванилия Беремска
физика и астрономия
41 Красимир Трифонов
химия и ООС
42 Калинка Бенова
химия и ООС
43 Татяна Манойлова
биология и ЗО
44 Поля Вълова
биология и ЗО
45 Паола Петрова
биология и ЗО
46 Стефка Иванова
история и цивилизации
47 Поля Якимова
история и цивилизации
48 Ганчо Драганов
история и цивилизации
49 Славейка Георгиева
история и цивилизации/география и икономика
50 Ева Цветанова
философия
51 Поля Рачева
философия/френски език
52 Чавдар Тошков
география и икономика
53 Христо Данаилов
география и икономика
54 Всеволод Капустянов
ФВС
55 Мариян Георгиев
ФВС
56 Георги Чудомиров
ФВС
57 Милен Гургуров
ФВС
58 Милена Георгиева
изобразително изкуство
59 Татяна Цачева
музика
60 Рени Атанасова
технологии и предприемачество