РЕГИСТРАЦИЯ НА НОВ ПОТРЕБИТЕЛ в edu.mon.bg

Следвайте инструкциите...
Видео 1: Влизане в Teams през браузър и инсталиране на десктоп версията
Видео 2 - Запознаване с възможностите, интерфейса и елементите на Teams
Видео 3 - Провеждане на обаждане и чат с потребители
Видео 4 - Съвместна работа във виртуална класна стая
Видео 5 - Качване, създаване, споделяне на документи, едновременна работа по файл в класната стая
Видео 6 - Поставяне на домашни работи и задачи
Видео 7 - Изпитване чрез онлайн тестове и даване на обратна връзка
Видео 8 - Провеждане на урок на живо през Teams и записване на урок