Математическата лингвистика изучава езика като система, а всеки език разглежда Света под различен ъгъл и поради това представлява уникален поглед както към Света, така и към човешкото съзнание.

 

Участниците в школата по математическа лингвистика към МГГео Милев за уч.2012/2013г. обявяват

 

Задочен конкурс Гео Милев

за решаване на задачи по математическа лингвистика

 

А ето и правилата:

1) В него могат да участват всички настоящи ученици от МГГео Милев (без участниците в школата).

2) Конкурсът ще се проведе в два кръга.

3) Пълното решение на задачата от всеки кръг ще носи по 30 точки.

4) Решенията трябва да бъдат оформени на листове (формат А4) и запечатани в плик, надписан с трите имена и клас на участника.

5) Пликовете с решения ще се предават на Петя Петкова учител по математика в указания срок.

6) Резултатите от двата кръга ще бъдат обявени до 18.01.2013г., а първите трима ще бъдат наградени.

  

 

 

Представяме ви задачата за втори кръг :

 

 

 

  Верижка ще наричаме последователност от съществи-телни, записани с един и същ брой букви и всеки две съседни думи се различават само с по една буква. Например

                      кана вана вена Вера

     Да се състави верижка, започваща от:

А) думата час и завършваща с Гео ;

Б) думата елен и завършваща с брат.

     Да се посочат значенията на използваните във верижката думи.

 

 

 

Краен срок за получаване на решенията : 09.01.2013г.

 

 

Успех!