Математическата лингвистика изучава езика като система, а всеки език разглежда Света под различен ъгъл и поради това представлява уникален поглед както към Света, така и към човешкото съзнание.

 

Участниците в школата по математическа лингвистика към МГГео Милев за уч.2012/2013г. обявяват

 

Задочен конкурс Гео Милев

за решаване на задачи по математическа лингвистика

 

А ето и правилата:

1) В него могат да участват всички настоящи ученици от МГГео Милев (без участниците в школата).

2) Конкурсът ще се проведе в два кръга.

3) Пълното решение на задачата от всеки кръг ще носи по 30 точки.

4) Решенията трябва да бъдат оформени на листове (формат А4) и запечатани в плик, надписан с трите имена и клас на участника.

5) Пликовете с решения ще се предават на Петя Петкова учител по математика в указания срок.

6) Резултатите от двата кръга ще бъдат обявени до 18.01.2013г., а първите трима ще бъдат наградени.

 

Представяме ви задачата за първи кръг :

 

 

Дадени са четири думи и техните съответствия, записани на измислена писменост Р.

маса

5 . 5 . 3 . 5

7  11  6  11

вис

2 . 3 . 3

2   3   6

пи

1 . 3

5   3

ден

2 . 1 . 3

1   1   1

 

а) Запишете на Р думите

                        шир, топче, воля

        б) Може ли да се напише на Р думата факел ? Обосновете отговора си.

 

 

Краен срок за получаване на решенията : 12.11.2012г.

 

Успех!