Генерална дирекция „Писмени преводи“ на Европейската комисия организира конкурс по превод за училищата в Европейския съюз, който ще се проведе на 27.11.2012 год от 10.00 до 12.00 ч. брюкселско време във всички одобрени училища от страните – членки  на Европейския съюз. В конкурса, след регистрация на училището, могат да участват ученици, родени през 1995 год.

    МГ „Гео Милев” е едно от избраните 18 български училища (броят на училищата, избрани от всяка държава членка, е равен на броя на депутатите, на които тази държава ще има право в Европейския парламент от 2014 г. нататък в съответствие с Договора от Лисабон).

    След проведения вътрешноучилищен подбор за титлата „Най-добър млад преводач от България” ще се борят:

 

с превод от немски език: Ангел Иванов Илиев – ХІ е клас
с превод от английски език: Стилян Валериев Иванов – ХІ в клас
  Мартина Пламенова Резашка – ХІ г клас
  Дамян Емилов Христов – ХІ г клас
  Стефан Станимиров Станчев – ХІ в клас
Резервен състезател:

Цветомира Димитрова Божанова – ХІ д клас.

                                                                                                                                                     

Успех момичета и момчета!!