Посещения: 5931
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "ГЕО МИЛЕВ" КЪМ 31.03.2024г
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "ГЕО МИЛЕВ" КЪМ 31.03.2024г
БЮДЖЕТ НА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "ГЕО МИЛЕВ"- 2023година
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "ГЕО МИЛЕВ" КЪМ 30.09.2023г
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "ГЕО МИЛЕВ" КЪМ 30.09.2023г
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "ГЕО МИЛЕВ" КЪМ 30.06.2023г
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "ГЕО МИЛЕВ" КЪМ 30.06.2023г
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "ГЕО МИЛЕВ" КЪМ 31.03.2023г
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "ГЕО МИЛЕВ" КЪМ 31.03.2023г
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "ГЕО МИЛЕВ" КЪМ 31.12.2022г
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "ГЕО МИЛЕВ" КЪМ 31.12.2022г
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "ГЕО МИЛЕВ" КЪМ 30.09.2022г
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "ГЕО МИЛЕВ" КЪМ 30.06.2022г
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "ГЕО МИЛЕВ" КЪМ 30.06.2022г
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "ГЕО МИЛЕВ" КЪМ 31.03.2022г
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "ГЕО МИЛЕВ" КЪМ 31.03.2022г
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "ГЕО МИЛЕВ" КЪМ 31.12.2021г
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "ГЕО МИЛЕВ" КЪМ 31.12.2021г
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "ГЕО МИЛЕВ" КЪМ 30.09.2021г
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "ГЕО МИЛЕВ" КЪМ 30.09.2021г
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "ГЕО МИЛЕВ" КЪМ 30.06.2021г
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "ГЕО МИЛЕВ" КЪМ 30.06.2021г
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "ГЕО МИЛЕВ" КЪМ 31.03.2021г
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "ГЕО МИЛЕВ" КЪМ 31.03.2021г
УТВЪРДЕН БЮДЖЕТ НА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "ГЕО МИЛЕВ" ЗА 2021 година
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "ГЕО МИЛЕВ" ЗА 2020 година
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "ГЕО МИЛЕВ" КЪМ 31.12.2020г
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "ГЕО МИЛЕВ" КЪМ 30.09.2020г
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "ГЕО МИЛЕВ" КЪМ 1.10.2020г
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "ГЕО МИЛЕВ" КЪМ 30.06.2020г
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "ГЕО МИЛЕВ" КЪМ 30.06.2020г
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "ГЕО МИЛЕВ" КЪМ 31.03.2020г
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "ГЕО МИЛЕВ" КЪМ 31.03.2020г
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "ГЕО МИЛЕВ" КЪМ 30.09.2019г
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "ГЕО МИЛЕВ" КЪМ 30.06.2019г
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "ГЕО МИЛЕВ" КЪМ 31.03.2019г