Посещения: 11872

 

          ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

ПОПЪЛВАНЕ
на незаетите места
след трети етап на класиране в МГ ”Гео Милев”-Плевен
за учебната 2019/2020 година
         1. Свободни места:

код

Профил, с посочени профилиращи предмети

Брой места

2001

Математически - М. ФА. с ИИЧЕ - АЕ

6

2003

Математически - М. Информатика. ИТ. с ИИЧЕ - АЕ

2

2006

Математически - М. Информатика. с ИИЧЕ - НЕ

13

    2.График за попълване на  незаетите места след трети етап на класиране 

в МГ ”Гео Милев”-Плевен, както следва:

Подаване на документи за участие в класиране -  
02.08.2019г.- 04.09.2019г., от 9.00ч. до 15.00часаУчениците подават заявление до директора
и оригинал на свидетелство за основно образование


 
Обявяване на резултати от класирането - 04.09.2019г., 16.00часа
 
  Записване на приетите ученици - 05.09.2019г., от 8.00ч. до 16.00часа

           

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ В НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИ УЧИЛИЩА
ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНA

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В VIII КЛАС В
МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „ГЕО МИЛЕВ“ – ПЛЕВЕН ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНA

priem_8klas