Седмично разписание I срок

  • учебна 2020/2021 година

Име и фамилия
1 Елвира Габровска
български език
2 Диляна Кирилова
български език
3 Светослав Тодоров
български език
4 Лилия Беркова
български език
5 Полина Бебова
български език
6 Рени Тодорова
български език
7 Ирен Петрова
руски език/технологии
8 Илонка Иванова
руски език
9 Надежда Митева
английски език
10 Нели Цветкова
английски език
11 Йорданка Ванкова
английски език
12 Людмила Гоневска
английски език
13 Виктория Пантелеева
английски език
14 Цветанка Андреева
английски език
15 Мая Христова
английски език
16 Силвия Диманова
английски език
17 Анна Стоенчева
английски език
18 Мария Кунева
немски език
19 Петя Райкова
немски език
20 Пламен Петранов
математика
21 Димка Данова
математика
22 Елена Томева
математика
23 Валери Наумов
математика
24 Йорданка Савова
математика
25 Диана Данова
математика
26 Миланка Дечева
математика
27 Василена Василева
математика
28 Наташа Върбанова
информатика/ИТ
29 Диана Балева
информатика/ИТ
30 Велислава Емилова
информатика/ИТ
31 Петя Христова
информатика/ИТ
32 Анета Георгиева
информатика/ИТ
33 Людмила Петкова
информатика/ИТ
34 Стела Петкова
информатика/ИТ
35 Мария Стоянова
информатика/ИТ
36 Ганка Върбева
информатика/ИТ
37 Петьо Павлов
информатика/ИТ
38 Ирена Борисова
физика и астрономия
39 Даниела Узунова
физика и астрономия
40 Ванилия Беремска
физика и астрономия
41 Красимир Трифонов
химия и ООС
42 Калинка Бенова
химия и ООс
43 Милена Костова
биология
44 Татяна Манойлова
биология и ЗО
45 Поля Вълова
биология и ЗО
46 Стефка Иванова
история и цивилизация
47 Поля Якимова
история и цивилизация
48 Ганчо Драганов
история
49 Славейка Георгиева
история/география
50 Ева Цветанова
философия
51 Поля Рачева
философия/фр.език
52 Чавдар Тошков
география и икономика
53 Христо Данаилов
география и икономика
54 Всеволод Капустянов
ФВС
55 Мариян Георгиев
ФВС
56 Георги Чудомиров
ФВС
57 Милен Гургуров
ФВС
58 Милена Георгиева
изобр.изкуство
59 Татяна Цачева
музика
60 Маргарита Цветанова
технологии