Седмично разписание II срок

  • учебна 2020/2021 година

Име и фамилия
1 Елвира Габровска
български език
2 Красимира Гойчева
български език
3 Светослав Тодоров
български език
4 Лилия Беркова
български език
5 Полина Бебова
български език
6 Рени Тодорова
български език
7 Ирен Петрова
руски език/технологии
8 Илонка Иванова
руски език
9 Надежда Митева
английски език
10 Галина Маринова
английски език
11 Йорданка Ванкова
английски език
12 Людмила Гоневска
английски език
13 Виктория Пантелеева
английски език
14 Радинка Вичева
английски език
15 Цветанка Андреева
английски език
16 Мая Христова
английски език
17 Силвия Диманова
английски език
18 Анна Стоенчева
английски език
19 Мария Кунева
немски език
20 Петя Райкова
немски език
21 Пламен Петранов
математика
22 Людмила Петкова
математика
23 Веска Апостолова
математика
24 Елена Томева
математика
25 Теодора Тодорова
математика
26 Йорданка Савова
математика
27 Диана Данова
математика
28 Миланка Дечева
математика
29 Наташа Върбанова
информатика/ИТ
30 Диана Балева
информатика/ИТ
31 Велислава Емилова
информатика/ИТ
32 Петя Христова
информатика/ИТ
33 Анета Георгиева
информатика/ИТ
34 Нели Божинова
информатика/ИТ
35 Стела Петкова
информатика/ИТ
36 Мария Стоянова
информатика/ИТ
37 Ганка Върбева
информатика/ИТ
38 Петьо Павлов
информатика/ИТ
39 Ирена Борисова
физика
40 Даниела Узунова
физика
41 Ванилия Беремска
физика
42 Красимир Трифонов
химия
43 Калинка Бенова
химия
44 Милена Костова
биология
45 Татяна Манойлова
биология
46 Руми Тодорова
биология
47 Стефка Иванова
история
48 Поля Якимова
история
49 Ганчо Драганов
история
50 Славейка Георгиева
история/география
51 Ева Цветанова
философия
52 Поля Рачева
философия/фр.език
53 Чавдар Тошков
география
54 Христо Данаилов
география
55 Всеволод Капустянов
ФВС
56 Мариян Георгиев
ФВС
57 Георги Чудомиров
ФВС
58 Милен Гургуров
ФВС
59 Милена Георгиева
изобр.изкуство
60 Татяна Цачева
музика
61 Маргарита Цветанова
технологии
62 Елисавета Василева   история