РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

За учениците от V, VI, VII, VIII и IX клас на 19.02.2019г. от 18.30 часа За учениците от X, XI и XII клас на 20.02.2019г. от 18.30 часа