ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА


Обща информация

Правила за възлагане на обществени поръчки при МГ "Гео Милев" - гр. Плевен

Предварителни обявления

Процедури по ЗОП

Обяви

     -  Доставка и монтаж на обзавеждане за кабинети в МГ " Гео Милев"  -  качена на 26.06.2018 год.

     -  Протокол на конисията относно обществена поръчка "Доставка и монтаж на обзавеждане за кабинети в МГ "Гео Милев""

Публични покани

Сключени договори по реда на ЗОП