ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА


Обща информация

Правила за възлагане на обществени поръчки при МГ "Гео Милев" - гр. Плевен

Предварителни обявления

Процедури по ЗОП

Обяви

     -  Доставка и монтаж на обзавеждане за кабинети в МГ " Гео Милев"  -  публикувана на 26.06.2018 год.

Публични покани

Сключени договори по реда на ЗОП