Доставка и монтаж на обзавеждане за кабинети в МГ " Гео Милев" - Файлове за изтегляне:

- Обява на обществена поръчка на стойност по чл.20 ал.3 от ЗОП

- Документация образци

- Указания и изисквания към участниците

- Техническа спецификация

- Информация за обява

- РАЗЯСНЕНИЯ на основание чл.189 от ЗОП

- Документация за обществена поръчка

- РАЗЯСНЕНИЕ №2 на основание чл.189 от ЗОП