МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ “ГЕО МИЛЕВ” – ПЛЕВЕН
5800 Плевен, ж.к. “Сторгозия”, тел. дирекция: 064 680996, тел. канцелария: 064 680 802


 - ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

 - ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЕНИЦИ В НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2018-19г. СЪГЛАСНО НАРЕДБА № 10 ОТ 01.09. 2016г. СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ