МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ “ГЕО МИЛЕВ” – ПЛЕВЕН
5800 Плевен, ж.к. “Сторгозия”, тел. дирекция: 064 680996, тел. канцелария: 064 680 802


 - ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

 - НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

 - График на дейностите по приемането на ученици