МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ “ГЕО МИЛЕВ” – ПЛЕВЕН
5800 Плевен, ж.к. “Сторгозия”, тел. дирекция: 064 680996, тел. канцелария: 064 680 802


Незаети места

Протокол за резултатите от класирането на учениците за прием в V клас на МГ "Гео Милев" за учебната 2017/2018 година

Статистика на резултатите от НАЦИОНАЛНО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ  "Откриване на млади таланти"

 Информация за резултатите от математическо състезание "Питагор" за ученици от IV клас

Утвърден план-прием в V клас за учебната 2017/2018г. в МГ „Гео Милев“ – Плевен и График на дейностите

РЕГЛАМЕНТ ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В V КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНA

Задачи за ОЗМШ - 2013

Задачи за ОЗМШ - 2014

Задачи за ОЗМШ - 2015

 Задачи за ОЗМШ - 2016

СПИСЪК С ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЗА V КЛАС