МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ “ГЕО МИЛЕВ” – ПЛЕВЕН
5800 Плевен, ж.к. “Сторгозия”, тел. дирекция: 064 680996, тел. канцелария: 064 680 802Регламент за държавен план-прием на ученици в V клас за учебната 2018/2019 година

Утвърден план-прием на ученици в V клас и график на дейностите за учебната 2018/2019 година

Протокол за резултатите от класирането на учениците за прием в 5-ти клас за учебната 2018/2019 година

Четири свободни места в V клас за учебната 2018/2019 год. след изтичане на срока за записване на 28.06.2018 г.

Задължителна лотература за V клас