МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ “ГЕО МИЛЕВ” – ПЛЕВЕН
5800 Плевен, ж.к. “Сторгозия”, тел. дирекция: 064 680996, тел. канцелария: 064 680 802


- Информация за резултатите от математическо състезание "Питагор" за ученици от IV клас

- Утвърден план-прием в V клас за учебната 2017/2018г. в МГ „Гео Милев“ – Плевен и График на дейностите

- РЕГЛАМЕНТ ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В V КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНA

  Задачи за ОЗМШ - 2013

- Задачи за ОЗМШ - 2014

- Задачи за ОЗМШ - 2015

- Задачи за ОЗМШ - 2016

- СПИСЪК С ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЗА V КЛАС