МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ “ГЕО МИЛЕВ” – ПЛЕВЕН
5800 Плевен, ж.к. “Сторгозия”, тел. дирекция: 064 680996, тел. канцелария: 064 680 802Регламент за държавен план-прием на ученици в V клас за учебната 2018/2019 година