Правила за отпускане на стипендии на учениците в МГ "Гео Милев" - Плевен