УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ
    - 2013/2014 учебна година - учебен план
    - 2012/2013 учебна година - учебен план
    - 2011/2012 учебна година - учебен план
    - 2010/2011 учебна година - учебен план
    - 2009/2010 учебна година - учебен план
    - 2008/2009 учебна година - учебен план
    - 2007/2008 учебна година - учебен план
    - 2006/2007 учебна година - учебен план