П Р О Е К Т И


 

 

1. Проект "УСПЕХ" - /виж галерия/

Координатор: А. Ковачева

2. Проект по Национална програма на МОН „ С грижа за всеки ученик”, модул №1 „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученически олимпиади” - 2012/2013г; 2011/2012г; 2010/2011г;  2009/2010г.; 2008/2009г.

3. Проекти на Областна дирекция на МВР-Плевен по Национална стратегия и програма на МВР„ Полицията в близост на обществото” - 2008/2009г.
- „Покажи себе си, захвърли маската, освободи се от страха” (ограничаване на опасността от трафик на деца)
- „Когато се удариш в решетките на твоята свобода” (превенция на престъпността)
-
„Да опазим децата на пътя”

Координатори: Д. Балева, А. Ковачева, И. Иванова

4. Проект на Община Плевен по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”( ЕСФ) „Училището – територия на екологични инициативи” – 2008/2009г.

Координатори: Г. Колева и Н. Янева.

5. Проекти на АФБ за развитие на извънкласните дейности по математика,
физика и информатика - 2008/2009г.

Координатори: П. Петкова, Д. Узунова и В. Емилова.

6. Проект “Живей здравословно, бъди във форма” по програма на ЕС “Учене през целия живот – Коменски – училищни партньорства” – 2007 – 2009г.

Kоординатор: Р. Тодорова

7. Проекти по Национална програма на МОН „Модернизация на материалната база в училище:
- Модул “Обновяване на учебно-техническо оборудване”- 2007/2008г. -  координатор: А. Ковачева.
- Модул “Енергоефективно саниране на училищни сгради” – 2007/2008г. - координатор: И. Борисова.

8. Проект на Община Плевен ”Училището-територия на учениците”-2007/2008г.

 Координатори: Д. Узунова и К. Бенова

9. Проекти на МОН по национална програма "Модернизация на материалната база в училище":
- модул "Спорт" – 2006/2007г. - Координатори: В. Капустянов, С. Рачков, Г. Чудомиров
- модул "Обновяване на учебно-техническо оборудване" – 2006/2007г.
Координатори: И. Борисова и А. Ковачева

10. Проект на Община Плевен "Превенция и контрол на ХИВ/СПИН" – компонент 7 по програма на МОН – 2006-2009г.
Кординатор: Р. Тодорова

11. Програма на МОН " Училището - територия на учениците" - МОДУЛ "Развитие на извънкласните и извънучилищните дейности" – 2006/2007г.
Координатор: Д. Узунова

12. Проект "Извънкласна работа с изявени ученици" – Американска фондация за България – 2006/2007г.
Координатор: В. Апостолова

13. Проект "Пътеводител в тийнейджърския свят"- програма "Сократ - Коменски 1” на ЕС – 2004 -2007г.
Координатор: А. Ковачева