ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДИТЕ ПО ОТДЕЛНИТЕ ПРЕДМЕТИ В УЧИЛИЩАТА
ОТ ОБЛАСТ ПЛЕВЕН ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2012/2013 ГОДИНА
 

 

Олимпиада Общински кръг
Срок, съгласно заповед № РД 09-1738 от 09.11.2012 год.

Дата на провеждане за училищата от област  Плевен

Начален час
Начално образование "Знам и мога" за ученици от ІІІ - ІV клас 26.01.2013 г. 26.01.2013 г. По регламент на олимпиадата, съгласно график от МОМН.
Български език и литература до 25.02.2013 г. 23.02.2013 г. 9.00 часа
Английски език до 10.02.2013 г. По заповед на директора на училището. По заповед на директора на училището.
Немски език до 10.02.2013 г. По заповед на директора на училището. По заповед на директора на училището.
Руски език до 06.01.2013 г. 06.01.2013 г. 9.00 часа
Испански език до 06.01.2013 г. По заповед на директора на училището. По заповед на директора на училището.
Френски език до 06.01.2013 г. По заповед на директора на училището. По заповед на директора на училището.
Италиански език до 06.01.2013 г. По заповед на директора на училището. По заповед на директора на училището.
Математика до 23.12.2012 г. 16.12.2012 г. 9.00 часа
Информатика до 06.01.2013 г. 06.01.2013 г.  По регламент на олимпиадата
Информационни технологии до 06.01.2013 г. По заповед на директора на училището. По заповед на директора на училището.
Математическа лингвистика до 06.01.2013 г. 23.12.2012 г. 9.00 часа
Философия до 12.02.2013 г. до 12.02.2013 г. – по заповед на директора н а училището. По регламент на олимпиадата.
История и цивилизация до 06.01.2013 г. 22.12.2012 г. 9.00 часа
Гражданско образование до 12.02.2013 г. до 12.02.2013 г. – по заповед на директора н а училището. По регламент на олимпиадата.
Физика 06.01.2013 г. от 14 00 часа 06.01.2013 г. от 14 00 часа 14 00  часа
Астрономия до 14.01. 2013 г. включително до 14.01. 2013 г. включително– по заповед на директора на училището. По регламент на олимпиадата.
Химия и опазване на околната среда до 27.01.2013 г. 19.01.2013 г. 9.00 часа
Биология и здравно образование до 10.02. 2013 г.  02.02.2013 г. 9.00 часа
География  и икономика до 24.02.2013 г. 16.02. 2013 г. 9.00 часа
Техническо чертане до 24.02.2013 г. до 24.02.2013 г. По регламент на олимпиадата.