ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ  2012-2013г.

  

 

 НОВО!  Информация за признаване резултатите от ДЗИ  във Висшите училища

Наредба 1 - Учебно-изпитни програми

Наредба 3 за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити

Заповед на министъра на образованието, младежта и науката

Допълнителна информация за ДЗИ

ЦЯЛАТА ИНФОРМАЦИЯ за ДЗИ: http://www.zamaturite.bg