Учебна база

1 Математическата гимназия разполага с нова, съвременна, съобразена с най- високите технологии в образованието, материална база. Училището е просторно, с удобни фоайета, с интересно керамично пано.
Сградата е изолирана с топлоизолираща дограма. Наличните, специализирани по всички учебни дисциплини кабинети, са оборудвани с най-новите за съвременното обучение нагледни средства. 2
В гимназията преподаването по информатика и информационни технологии се провежда в четири компютърни кабинета, оборудвани с компютри дарени от МОН и от Международна олимпиада по информатика – Пловдив 2009г. Компютрите, използвани в обучението са версии. Налични са и мултимедийни средства за по-качествено и нагледно реализиране на учебния процес.
Особено респектиращи в гимназията са двата кабинета по физика. В тях, от участия по различни проекти, са закупени нови уреди за демонстрации и лабораторни упражнения. С наличните лаптопи и мултимедия има възможност да се правят презентации както от учителите, така и от учениците.
Кабинетът по биология разполага със съвременни макети върху целия изучаван учебен материал. Притежава и видео с богата колекция от учебни филми, индивидуални комплекти за упражнения по биохимия, микроскопи. В кабинета се използва мултимедия, както и мултифункционално устройство за принтиране и ксерокс.
Обучението по химия също се провежда в специализиран кабинет, снабден с всичко необходимо за съвременно обучение.
В кабинета по география чрез наличните компютри, телевизор и видео се дава възможност за представяне на презентации, наблюдения на учебни филми. Налична е и богата сбирка от минерали и множество географски карти.
За високото ниво на езиковото обучение спомагат и наличния кабинет по английски език. Преподавателите разполагат с всички технически средства за обучение по чужд език.
Кабинетът по история е със съвременен дизайн и притежава богат набор от нагледни материали – презентации, постери, табла, исторически карти.
На петия етаж се провеждат часовете по математика. Чрез наличните компютри и принтер се дава възможност да се работи по-успешно.
В училището е обособена и специална зала за дискусии с мултимедия
Физкултурният салон е един от най-добре оборудваните в града. Размерът му е 25 на 12 метра. Достатъчно висок е за провеждане на волейболни и баскетболни игри. Много полезна е и малката фитнес зала, оборудвана с лежанка, велоаргометър, степер и гладиатор.
На откритите площадки има възможност да се играе баскетбол, футбол и хандбал. С пари от проект са поставени предпазна мрежа, нови баскетболни стойки и рингове, положена е и нова асфалтова настилка. Налична е и лекоатлетическа писта с дължина 60м. и 8 пътеки.
Най-посещаваният обект в училището е библиотеката, която има в наличност около 30000 заглавия художествена и специализирана литература. Книжният фонд всяка година се обновява.
Едно от най-привликателните места в гимназията е актовата зала. Тя събира около 300 човека, просторна и светла е, с добра акустика. Място е за изява на талантите в областта на природоматематическите и хуманитарните науки. Тук се провеждат концерти, театрални представления, литературни четения и др.
В училището е обособен медицински пункт, разполагащ с две помещения като едното при необходимост може да послужи за изолатор. В лекарския кабинет има всички медикаменти и материали за оказване на долекарска помощ.
Оборудваните два бюфета предлагат разнообразни храни, съобразени с изискванията за здравословно хранене.