Паралелка Профилиращи предмети /
първи чужд език
5  
6  
7  
математика, физика, информатика /
английски език
математика, география, информатика /
английски език
информатика, математика, физика /
английски език
математика, инф.технологии, информатика /
английски език
биология, химия, инф.технологии /
английски език
математика, география, инф. технологии /
немски език
математика, физика, информатика /
английски език
математика, география, информатика /
английски език
информатика, математика, физика /
английски език

математика, инф.технологии, информатика /
английски език
биология, химия, инф. технологии /
английски език
математика, география, инф.технологии /
немски език
10а математика, физика, информатика /
английски език
10б математика, география, информатика /
английски език
10в информатика, математика, физика /
английски език
10г математика, инф.технологии, информатика /
английски език
10д биология, химия, инф. технологии /
английски език
10е математика, география, инф. технологии /
немски език
11а математика, физика, информатика /
английски език
11б математика, география, информатика /
английски език
11в информатика, математика, физика /
английски език
11г математика, инф.технологии, информатика /
английски език
11д биология, химия, инф. технологии /
английски език
11е математика, география, инф.технологии /
немски език
12а математика, физика, информатика /
английски език
12б математика, география, информатика /
английски език
12в информатика, математика, физика /
английски език
12г математика, инф. технологии, информатика /английски език
12д биология, химия, инф. технологии /
английски език
12е математика, география, инф. технологии /
немски език