ЗА НАС


История| Учители | Паралелки | Учебна база

 

РЪКОВОДСТВО

Ирена Борисова - директор (физика и астрономия)

Стефка Иванова - пом.  директор (история и цивилизация)

Илонка Иванова - пом. директор (руски език)


БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Елвира Габровска, Поля Тевекелева, Миглена Велчева, Лилия Беркова,  Галина Вълчешка, Рени Тодорова


РУСКИ ЕЗИК

Ирен Петрова, Илонка Иванова


АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Надежда Митева, Галина Маринова, Йорданка Ванкова, Людмила Гоневска, Виктория Пантелеева, Радинка Вичева, Цветанка Андреева, Мая Христова, Силвия Диманова, Анна Стоенчева  


НЕМСКИ ЕЗИК

Даниела Банова, Петя Райкова, Дениза Димитрова,


ФРЕНСКИ ЕЗИК

 Поля Рачева


МАТЕМАТИКА

Пламен Петранов, Петя Влахова, Василена Василева, Веска Апостолова, Елена Томева, Павлин Цонев, Йорданка Савова, Диана Данова, Миланка Дечева


ИНФОРМАТИКА  И  ИНФ.ТЕХНОЛОГИИ

Наташа Върбанова, Диана Балева, Велислава Емилова, Петя Христова, Полина Николова, Нели Божинова, Калин Иванов, Стела Петкова, Мария Стоянова, Ганка Върбева, Петьо Павлов


ФИЗИКА И АСТРОНОМОИЯ

Ирена Бирисова, Даниела Узунува, Ванилия Беремска, Цветанка Димитрова


 ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Михо Гугуланов, Калинка Бенова


БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Милена Костова, Татяна Манойлова, Руми Тодорова


ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Поля Якимова, Ганчо Драганов, Славейка Георгиева, Стефка Иванова


ФИЛОСОФИЯ
СВЯТ И ЛИЧНОСТ

Ева Цветанова, Поля Рачева


ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

Чавдар Тошков, Галина Колева, Славейка Георгиева


ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

Всеволод Капустянов, Светослав Рачков, Георги Чудомиров, Милен Гургуров


ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

Милена Георгиева


МУЗИКА

Татяна Цачева



ТЕХНОЛОГИИ

Маргарита Цветанова