Н О В И Н И
СЪОБЩЕНИЕ

Дипломите на Випуск 2018 ще се връчват на 20.06.2018 г.
от 17.30 часа в зала „Катя Попова“- Плевен.
 
GPS координати: 43.419158,24.594837