Н О В И Н И
 03.05.2017 г., 17.00 - 19.30 ч.
ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН
за приемане на ученици в V и VIII клас в МГ „Гео Милев“- Плевен
за учебната 2017/2018 г.
 
GPS координати: 43.419158,24.594837